logo site

جرح و تعدیل گواه (شهود) چیست ؟؟ + شرایط آن

آنچه در این مقاله میخوانید

جرح و تعدیل شهود
“ما در کنار شما در هر مرحله”

از مرحله تحقیقات اولیه تا دفاع در دادگاه، تیم وکلای ما همواره در کنار شما خواهد بود. ما از شما گوش می‌دهیم، شما را راهنمایی می‌کنیم و همه تلاش خود را برای حفظ حقوق شما انجام می‌دهیم.

جرح و تعدیل گواه ( شهود ) چیست ؟

جرح و تعدیل گواه یک راهکار حقوقی و شرعی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری برای بی‌اعتبار ساختن شهادت شهودی که فاقد شرایط قانونی برای ادای شهادت در محاکم دادگستری می‌باشند، پیش‌بینی شده است.

 در قانون مجازات اسلامی جدید، ماده 191 به جرح شاهد اشاره دارد و آن را تعریف می‌کند به عنوان شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است. 

در قانون آیین دادرسی مدنی، مبحث چهارم از فصل دهم تحت عنوان “گواهی”، شیوه اثبات دعاوی حقوقی با استفاده از شهادت شهود را بیان می‌کند. 

تعداد و جنسیت گواهان برای اثبات دعاوی حقوقی در ماده 230 قانون مذکور تعیین شده است. 

این ماده تعیین می‌کند که برای ادای شهادت در دادگاه‌ها، به طور کلی حداقل دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن لازم است، مگر در موارد خاصی که قانون به تعداد گواهان دیگری اشاره کند. 

به طور کلی، جرح و تعدیل گواه یک راهکار حقوقی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که شهود ارائه شده در دادگاه‌های کیفری و مدنی واجد شرایط قانونی هستند و صلاحیت لازم را برای ادای شهادت دارند. 

این راهکارها به منظور حفظ عدالت و صحت فرایند دادرسی و از جمله حقوق طرفین در دادگاه‌ها استفاده می‌شوند.

برای مثال : در مورد اثبات اصل نکاح، شهادت دو مرد به عنوان شواهد شرعی لازم است. 

این موضوع در قوانین حقوقی ایران تعیین شده است و شهود باید دارای ویژگی‌های شخصی خاصی باشند که در شرع مقدس تعیین شده است.

شرایط شاهدان

طور کلی، ماده 1313 قانون مدنی ایران شرایط مهمی را برای شاهدان شرعی تعیین می‌کند که عبارتند از: 

1. بلوغ: بر اساس قانون ایران، دختران پس از نه سال قمری و پسران پس از چهارده سال قمری به عنوان بالغ تلقی می‌شوند. 

2. عقل: یعنی شاهد نباید دارای مشکلات عقلی باشد. شاهد نباید مجنون باشد یا دارای کاستی‌های ذهنی باشد که ادای شهادت برای او غیرممکن شود. 

3. عدالت: این به معنای عدم ارتکاب گناهان بزرگ و عدم اصرار بر انجام گناهان کوچک است. در عرفان شرعی، عدالت به فردی گفته می‌شود که در جامعه اهل فساد نباشد. 

4. ایمان: ایمان هم معنای مشابهی با عدالت دارد. برخی از علمای شیعه ایمان را به معنای اعتقاد به ظهور مهدی موعود (عج) تعبیر می‌کنند. 

5. طهارت مولود: شاهد شرعی باید حلال زاده باشد، به عبارتی دیگر، باید ناشی از ازدواج قانونی زوجین باشد. موارد فوق از عواملی هستند که برای اطمینان حاصل کردن از صلاحیت و شرعی بودن شاهدان در ارائه شهادت در مورد اصل نکاح مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید : افترا و مجازات ان

جرح و تعدیل گواه

شرایط جرح گواه (شهود)

لغت “جرح” در لغت به معنای زخمی شدن است. اما در این مورد، وقتی از “جرح شاهد” صحبت می‌کنیم، منظور از آن اثبات عدم صلاحیت شاهد و وارد کردن خدشه به شرایط شهادت شرعی او است.

 در واقع، با جرح شاهد، هدف این است که شرایط شهادت شاهد را مورد سوال قرار داده و عدم صلاحیت او را به نمایش بگذاریم. 

طرف مقابل یا خوانده در دادگاه حق دارد صلاحیت شاهدان را زیر سوال ببرد و اگر بتواند ثابت کند که شاهدان به عنوان گواهان معتبر و صحیح شناخته نمی‌شوند، می‌تواند آنها را جرح کند. 

در قانون مدنی ایران، تبصره 1 ماده 1313 بیان می‌کند که شهادت کسانی که به تکدی گری (گدایی) اشتغال دارند و همچنین کسانی که نفع شخصی در موضوع داشته باشند، پذیرفته نمی‌شود. بنابراین، اگر شاهد به عنوان گدا شناخته شود یا ثابت شود که نفع شخصی در موضوع دارد، می توان او را جرح کرد.

 برای جرح شاهد، خوانده که شهادت بر علیه او اقامه می‌شود، به استناد ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند شهود ارائه شده توسط طرف مقابل را جرح کند. این به معنای خدشه وارد کردن به شرایط شهادت شاهد است و هدف از آن این است که از صحت و صلاحیت شاهد شک کرده و اعتبار شهادت او را کاهش دهد. دادگاه می‌تواند به درخواست خوانده به شاهد مهلتی بدهد تا در مورد جرح شهود تصمیم گیری کند.

 این مهلت معمولاً تا پایان دادگاه و صدور رای است، اما در برخی موارد ممکن است پس از ادای شهادت نیز بتوان شاهد را جرح کرد. در مواردی که پس از صدور حکم معلوم شود که شهود از ابتدا فاقد شرایط شهادت شرعی بوده‌اند، رای صادر شده توسط دادگاه بدوی نقض می‌شود. 

همچنین، طبق ماده 193 قانون مجازات اسلامی، جرح گواه باید قبل از ادای شهادت صورت گیرد. استثنائاً، در صورتی که جرح شهبرای جرح گواه، می‌توانید تا قبل از پایان دادگاه و صدور رای فرصت داشته باشید.

اما اگر پس از صدور حکم معلوم شود که شهود از ابتدا فاقد شرایط شهادت شرعی بوده‌اند، رای صادر شده توسط دادگاه بدوی نقض می‌شود. بنابراین، بهتر است هر چه زودتر به دادگاه اعلام کنید که می‌خواهید جرح گواه را درخواست کنید. در صورتی که موارد جرح شهود پس از ادای شهادت کشف گردد، پس از ادای شهادت نیز می‌توان شاهد را جرح کرد. اما باید توجه داشته باشید که اگر شهادت از ابتدا فاقد شرایط شهادت شرعی بوده باشد ولی پس از ادای شهادت کشف شود، رای صادر شده توسط دادگاه بدوی نقض می‌شود. 

در هر صورت، برای جرح گواه باید به دادگاه مراجعه کنید و درخواست جرح شهود را به صورت کتبی تقدیم کنید. دادگاه سپس بر اساس مدارک و ادله موجود، تصمیم خود را درباره جرح گواه می‌گیرد.

“حمایت حقوقی قوی در لحظات حساس”

 وکیل در اهواز و تیم وکلای موسسه حقوقی دادگران عدالتخواه امید آماده است تا از حقوق شما  محافظت کند. تجربه ما در زمینه قوانین کیفری و رویکرد حقوقی دقیق، به ما امکان می‌دهد تا به شما درباره حقوق و مسائل مربوط به این زمینه راهنمایی کنیم.

معنی تعدیل گواه

طرفی که شاهد را معرفی می‌کند، می‌تواند شهادت او را تعدیل کند. تعدیل گواه به معنای اثبات شرایط شاهد شرعی در مورد شهادت دهنده است. در قانون مجازات اسلامی، ماده 191 بیان می‌کند که تعدیل شاهد عبارت است از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی. بنابراین، اگر خوانده در دادگاه دعوی کند که مولود شاهد به دلایل عدم طهارت شرایط شاهد شرعی را ندارد، مدعی می‌تواند با ارائه اسناد پزشکی یا شواهد دیگر، طهارت مولود را به اثبات برساند و شهادت شاهد را تعدیل کند. ماده 193 قانون مجازات اسلامی و ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی امکان استمهال یا تقاضای مهلت برای تعدیل شاهد را پیش بینی کرده‌اند. با درخواست مهلت، طرف معرفی کننده شاهد می‌تواند به دادگاه درخواست دهد تا زمانی برای تعدیل شاهد فراهم کند. این مهلت معمولاً تا پایان دادگاه و صدور رای است، اما در برخی موارد ممکن است پس از ادای شهادت نیز بتوان شاهد را تعدیل کرد.

مهلت جرح و تعدیل گواه تا چه زمانی است؟

طبق ماده 193 قانون مجازات اسلامی، جرح شاهد شرعی باید قبل از ادای شهادت انجام شود، مگر اینکه موجبات جرح پس از شهادت مشخص شود. در این صورت، جرح تا قبل از صدور حکم به عمل می‌آید و دادگاه موظف است درباره موضوع جرح تصمیم بگیرد و رسیدگی کند. در مورد مهلت تعدیل گواه، قانون گذار در ماده 193 قانون مجازات اسلامی صراحتاً ذکر نکرده است. با این حال، می‌توان استناد به این ماده کرد و استدلال کرد که مهلت تعدیل گواه نیز تا قبل از صدور حکم است.

سوالات متداول

آیا مهلت تعدیل گواه در موارد خاصی ممکن است تغییر کند؟ 

بله، مهلت تعدیل گواه در موارد خاصی ممکن است تغییر کند. قوانین و مقررات قضایی ممکن است بر اساس شرایط و وضعیت خاصی تعیین کننده مهلت تعدیل گواه باشند.

 به عنوان مثال، در برخی قوانین ممکن است تعیین شود که مهلت تعدیل گواه تا قبل از صدور حکم است، در حالی که در موارد دیگر ممکن است مهلت تعدیل گواه تا قبل از پایان مرحله دادرسی یا تا قبل از اتمام ادله و شهود ممکن باشد.

راه های ارتباطی با وکلای موسسه

موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید وکیل در اهواز با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *