logo site

فسخ معامله به استناد خیار تدلیس

آنچه در این مقاله میخوانید

فسخ معامله به استناد خیار تدلیس
“ما در کنار شما در هر مرحله”

از مرحله تحقیقات اولیه تا دفاع در دادگاه، تیم وکلای ما همواره در کنار شما خواهد بود. ما از شما گوش می‌دهیم، شما را راهنمایی می‌کنیم و همه تلاش خود را برای حفظ حقوق شما انجام می‌دهیم.

خیار تدلیس در معاملات چیست ؟؟

در مفهوم قانونی و حقوقی، تدلیس به معنای فریب طرف مقابل و ارائه اطلاعات نادرست است.

همچنین، در قانون مدنی، خیار تدلیس به معنای حق فسخ قرارداد برای طرف متضرر از تدلیس است. خیار تدلیس در معاملات به وقوع می‌پیوندد زمانی که یک طرف در مذاکرات پیش از انعقاد عقد به طرف دیگر اطلاعات نادرست یا فریب‌دهنده ارائه می‌دهد تا نظر و موافقت آن طرف را جلب کند. 

این اقدام می‌تواند موجب تغییر شرایط و محتوای قرارداد یا حتی موجب عدم انعقاد عقد باشد. به طور کلی، در یک مذاکره معاملاتی، طرفین معمولاً تلاش می‌کنند تا به توافق مشترک برسند و شرایط و جزئیات قرارداد را مشخص کنند.

اما برخی افراد بدون رعایت اصول صداقت و اخلاق در مذاکرات، با استفاده از تدلیس و فریب، سعی در جلب نظر موافق طرف مقابل خود دارند. این افراد ممکن است اطلاعات نادرست یا چندگانه ارائه دهند، قول‌های غیرقابل انجام بدهند، یا حقایق را پوشش دهند تا نظر طرف مقابل را تحت تأثیر قرار دهند. در صورتی که یک طرف متضرر از تدلیس در مذاکرات مطلع شود، ممکن است بر اساس قوانین و مقررات حقوقی مربوطه، اقدام به اسقاط قرارداد یا اعمال تبعات حقوقی دیگر نماید. معمولاً در اینگونه موارد، لازم است که طرف متضرر طبق زمانبندی و شرایط مقرر در قوانین مربوطه، فوراً و با اطلاع دادن به طرف مقابل، خیار تدلیس خود را اعمال کند تا از تبعات آن محروم شود و حقوق و مزایای قانونی خود را حفظ کند.

شرایط تحقق خیار تدلیس

برای تحقق خیار تدلیس، این شرایط ضروری است:

 ارائه وصفی که در مال معامله وجود ندارد یا اعمال متقلبانه نسبت به مال و عیوب آن به صورت پنهانکارانه. عملیات فریب قبل از عقد قرارداد رخ داده باشد.

 بنابراین، اگر اتفاقات متعلق به تدلیس و عملیات فریب پس از عقد قرارداد رخ دهند، خیار تدلیس قابل اعمال نخواهد بود و باید به قوانین و مقررات دیگری اعمال کنید که ممکن است

 در صورتی مانند تخلف قرارداد یا تضعیف عملکرد قرارداد قابل استفاده باشند.

“از پیچیدگی‌های حقوقی خسته شده‌اید؟ 

ما به شما کمک می‌کنیم. با تیم حقوقی ما، مسیر راحتی به سوی رسیدن به عدالت و حل مسائل حقوقی خود داشته باشید. تماس بگیرید و مشاوره دریافت کنید.”

زمان اعمال خیار تدلیس

در بسیاری از سیستم‌های حقوقی، طرفین معامله بعد از تحقق خیار تدلیس حق فسخ معامله را دارند.

 در مورد زمانی که طرفین می‌توانند قرارداد را فسخ کنند، زمان ممکن است متفاوت باشد و بسته به قوانین و مقررات هر کشور تعیین شود.

 در قانون مدنی ایران، ماده 440 قانون مدنی بیان می‌کند که خیار تدلیس، بعد از علم به آن، فوری است. این به این معنی است که هر طرفی که فریب خورده و پس از آگاهی از وجود تدلیس، بخواهد قرارداد را فسخ کند، باید به سرعت اقدام کند. شخص متضرر باید از طریق مراحل قانونی و اظهار نامه حقوقی درخواست فسخ قرارداد را به فروشنده اعلام کند. در صورتی که فروشنده یا تدلیس کننده ممانعت کند و قرارداد را فسخ نکند، شخص خریدار یا زیان دیده می‌تواند با تنظیم دادخواست تایید فسخ قرارداد و ثبت آن در دفاتر خدمات قضایی، از طریق دادگاه حقوقی، فرد مقابل را ملزم به فسخ قرارداد کند.

فسخ با خیار تدلیس

آیا خیار تدلیس قابل اسقاط است ؟؟

خیار تدلیس به معنای حق فسخ یک طرفه معامله در صورت تخلف یا تدلیس یکی از طرفین است.

 اسقاط نیز به معنای برهم زدن یا از بین بردن معامله است. 

درباره خیار تدلیس و اسقاط آن، در حقوق مختلف و در نظرات حقوقدانان ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد. برخی از حقوقدانان معتقدند که اسقاط خیار تدلیس می‌تواند منجر به ناعدالتی‌ها و برهم‌زدن قانون در جامعه شود و بنابراین امکان اسقاط این خیار وجود ندارد. 

در قانون مدنی برخی کشورها، مانند قانون مدنی ایران، در ماده 448 آمده است که تمام یا بعضی از خیارات قابل اسقاط هستند و می‌توانند در قرارداد شرط شوند. اما در این قانون، خیار تدلیس به اسقاط نمی‌رسد. همچنین، نکته‌ای که مطرح شده است،

 این است که اگر کتمان عیب و عدم اطلاع راجع به آن به طرف مقابل معامله منجر به خیار فسخ شود، قراردادها ممکن است به شکست و ناکارآمدی بیفتند و این می‌تواند سبب برهم‌زدن قرارداد با دیگران شود. همچنین، در مواردی که عیب پنهانی در کالا وجود دارد و طرف مقابل از آن اطلاع ندارد و به صداقت و درستی طرف مقابل اعتماد می‌کند، پرده‌پوشی و سکوت می‌تواند بهره‌برداری از جهل و ناتوانی طرف مقابل باشد.

مجازات تدلیس در معامله چیست؟

در جامعه امروز، موارد کلاهبرداری و تدلیس بسیار شایع هستند و می‌توانند منجر به برهم‌زدن قانون و از بین رفتن حقوق افراد و جامعه شوند. 

به همین دلیل، قانونگذاران برای جلوگیری از این اتفاقات، مجازات‌هایی را برای افرادی که قانون را نادیده می‌گیرند و به کلاهبرداری و تدلیس می‌پردازند، در نظر می‌گیرند.

 مجازات کلاهبرداری و تدلیس توسط فردی که از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارت‌خانه‌ها، کارخانه‌ها یا موسسات موهوم فریب دهد یا به آن‌ها اموال و اختیارات واهی و نامعتبر بدهد، معین شده است.

 همچنین، اگر فردی از وسایل تقلبی مانند سند‌ها، حوالجات، قبوض و مفاصاحساب‌ها استفاده کند و از طریق آن‌ها مال دیگری را به سرقت ببرد، به عنوان کلاهبردار شناخته شده و مجازاتی شامل حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که بدست آورده است، برای او تعیین می‌شود. اینگونه مجازات‌ها و قوانین می‌توانند به عنوان وسایلی برای جلوگیری از کلاهبرداری و تدلیس در جامعه مورد استفاده قرار گیرند و افرادی که به این تخلفات روی می‌دهند، متوجه عواقب جدی قانونی خواهند شد.

مستندات قانونی خیار تدلیس

ماده ی ۴۳۸ قانون مدنی «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود». 

ماده ی ۴۳۹ قانون مدنی «اگر بایع، تدلیس کرده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است، بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری». 

ماده ی ۴۴۰ قانون مدنی «خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است ». 

حسب ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی «هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و‌ موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب ‌در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد». 

در چنین حالتی در معامله علاوه بر آن که شخص فریب خورده قابلیت فسخ معامله را دارد، مرتکب نیز دارای مسئولیت کیفری می باشد.

 حسب ماده ۲۴۹ قانون تجارت «هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌ اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا‌ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و‌ به مجازات مقرر محکوم خواهد شد».

“با موسسه حقوقی دادگران عدالتخواه امید ، اطمینان حاصل کنید. تجربه، اخلاق و تخصص ما در حوزه حقوقی به شما آرامش و اعتماد می‌دهد. 

برای مشاوره و راهنمایی حقوقی، با ما تماس بگیرید.”

راه های ارتباطی با وکلای موسسه

موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید وکیل در اهواز با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *