logo site

قرار کفالت چیست ؟؟

آنچه در این مقاله میخوانید

قانون آیین دادرسی کیفری قرار کفالت

“حقوق شما در دستان وکلای حرفه‌ای”

ما به حقوق شما اهمیت می‌دهیم و تلاش می‌کنیم تا به شما در مواجهه با مشکلات حقوقی  کمک کنیم. 

با وکیل در اهواز ، مطمئن باشید که حقوقتان در دستان حرفه‌ای و قاطع قرار دارد.

قرار کفالت چیست؟

قرار کفالت در واقع به معنای مسئولیت پذیرفتن یک فرد به عنوان کفیل است، که با این عمل متهم را متعهد به حضور در مراجع قضایی می‌کند.

 صدور قرار کفالت همراه با تعیین مبلغی به عنوان وجه الکفاله انجام می‌شود. 

وجه الکفاله در واقع یک مبلغ است که کفیل تعهد می‌کند در صورت عدم حضور متهم در زمان تعیین شده، آن را پرداخت یا از اموالش کسر کند. 

قرارهای تامین به عنوان یکی از ابزارهای حقوقی استفاده می‌شوند تا از فرار یا مخفی شدن متهم جلوگیری شود و همچنین برای تضمین حقوق بزه دیده جهت جبران خسارت و زیان موردنظر نیز اعمال می‌شوند.

در این نوشتار شرایط و موارد صدور قرار کفالت و همچنین میزان وجه الکفاله را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

موارد و شرایط صدور قرار کفالت

برای صدور قرار کفالت باید شرایط قانونی خاصی موجود باشد و عملکرد آن به تشخیص مقام قضایی صورت می‌گیرد. 

همچنین در برخی موارد، مقام قضایی می‌تواند قرارهای دیگری مانند قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام یا قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام را صادر کند، در صورتی که متهم از قبول این قرارها خودداری کند، قرار کفالت اعمال می‌شود. 

صدور قرار کفالت برای جرایم غیرعمدی ممکن است، مگر اینکه مقام قضایی بتواند تضمین حقوق بزه دیده را با روش دیگری تامین کند، به طور مطلق توجه به تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور قرار کفالت ممکن نیست.

 وجه الکفاله به مبلغ یا مالی است که مقام قضایی برای تأمین عدم حاضر نمودن متهم تعیین می‌کند. طبق ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، مقدار وجه الکفاله نباید کمتر از خسارات وارد شده به بزه دیده باشد. با توجه به ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت صدور قرار کفالت، متهم می‌تواند به جای معرفی کفیل، وثیقه را به بانک یا صندوق دادگستری واگذار کند. قرار وثیقه به معنای واریز مقدار مالی در صندوق دادگستری است و در صورت عدم حضور به موقع متهم در محاکمه، وثیقه توقیف و ضبط می‌شود. 

قرار وثیقه قویتر از قرار کفالت است و به دلیل این قوت، مقام قضایی موظف است قرار وثیقه را صادر کند.

قرار کفالت

شرایط قانونی کفیل چیست؟

کفیل یا فردی است که متعهد می‌شود کفالت متهم را به عهده بگیرد و او را در زمان مقتضی به مراجع قضایی حاضر کند. ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری تاکید می‌کند که کفیل باید توانایی مالی کافی داشته باشد تا بتواند وجه الکفاله را پرداخت کند. در صورتی که بازپرس توانایی مالی کفیل را تأیید نکند، باید این موضوع را فوراً به دادستان اطلاع دهد. دادستان نیز موظف است در همان روز به موضوع ملائت کفیل رسیدگی کند و تصمیم دادستان در این خصوص برای بازپرس برجسته است. در واقع، تقریر نهایی درخصوص رد کفالت به دلیل عدم ملائت کفیل، به عهده دادستان است.

به علاوه، ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند که در صورت رعایت قوانین مربوطه، پذیرش اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها و سازمان‌ها برای کفالت مجاز است. قرار کفالت توسط بازپرس صادر می‌شود و کفیل باید آن را امضا کند.

“ما در کنار شما در هر مرحله”

از مرحله تحقیقات اولیه تا دفاع در دادگاه، تیم وکلای ما همواره در کنار شما خواهد بود. ما از شما گوش می‌دهیم، شما را راهنمایی می‌کنیم و همه تلاش خود را برای حفظ حقوق شما انجام می‌دهیم.

ضمانت اجرای قرار کفالت

ضمانت اجرای قرار کفالت به معنای تفهیم عدم حضور متهم در صورت احضار است. 

 طبق ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس باید در حین صدور قرار کفالت، ضمانت اجرای عدم حضور متهم در صورت احضار را به او بیان کند. 

اگر در صورت احضار، متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و کفیل نیز او را معرفی نکند، وجه الکفاله به دستور دادستان ضبط می‌شود. 

دستور دادستان، پس از قطعیت، بدون نیاز به صدور اجرائیه، اجرا می‌شود. 

اگر کفیل پس از ضبط وجه الکفاله، متهم را به قاضی حاضر کند یا اگر خود متهم به قاضی حاضر برود، اثر ضبط شده بر اموال لغو نمی‌شود. 

در واقع، ملاک بررسی تکمیل کفیل، حضور متهم و یا حاضر کردن او در موعد مقرر و قبل از پایان 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی به کفیل است.

 بنابراین، حضور متهم پس از اتمام این مدت، هرچه شکل و شماهیتی داشته باشد، مسئولیت کفیل را برطرف نمی‌کند. در صورت فوت کفیل، ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین می‌کند که قرار کفالت منتفی می‌شود و متهم می‌بایست کفیل دیگری را معرفی کند.

به عبارت دیگر، وفات کفیل به منزله منسوخ شدن قرار کفالت است و متهم باید کفیل جدیدی را معرفی کند.

ملبغ و میزان وجه الکفاله چقدر است و بر چه اساسی تعیین می شود؟

بنا بر ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، مبلغ وجه التزام یا وجه الکفاله باید به گونه‌ای تعیین شود که به هیچ وجه کمتر از خسارت وارد شده به بزه‌دیده نباشد.

 در واقع، مقدار وجه الکفاله با توجه به عوامل مختلفی مانند میزان مجازات قانونی جرم، خسارات وارده به خواستگار و عوامل دیگر از جمله سوابق کیفری متهم و وضعیت جسمانی او مشخص می‌شود. مقدار مبلغ کفالت به صورت صورتی برای هر پرونده بنا به موارد و شرایط مختلف تعیین می‌شود.

قرار کفالت چیست

موارد اعتراض به دستور اخذ وجه الکفاله

بر اساس ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم یا کفیل از اخذ وجه الکفاله می‌توانند در موارد زیر اعتراض کنند:

 الف) اگر ادعا کنند در فرآیند اخذ وجه الکفاله مقررات مربوطه رعایت نشده است. 

ب) اگر ادعا کنند متهم در زمان مقرر حاضر نشده یا آنها می‌توانستند متهم را حاضر کنند یا فرد ثالثی متهم را حاضر کرده‌اند. 

پ) اگر ادعا کنند به دلیل عذر موجه، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل به یکی از این دو جنبه نتوانسته متهم را حاضر کند. 

ت) اگر پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام، اقدامات متهم عسرانجام شود. 

ث) اگر کفیل بر این ادعا باشد که به دلیل فوت متهم قبل از پایان مهلت مقرر، تسلیم متهم امکان‌پذیر نبوده است. در این موارد، متهم یا کفیل می‌توانند اعتراض خود را به اخذ وجه الکفاله ارائه دهند.

در چه مواردی کفیل برای حضور متهم مسؤولیت ندارد؟

در صورتی که کفیل نسبت به معرفی و تحویل متهم در هر مرحله از رسیدگی اقدام نماید.

 در صورتی که متهم در مراحل رسیدگی و اجرای حکم حضور داشته باشد.

 در صورتی که متهم از اتهام وارده تبرئه شود و یا با مختومه شدن پرونده ویا با فرض محکومیت به محض شروع به اجرای حکم، از کفیل رفع مسئولیت میشود.

مهلت اعتراض به دستور اخذ وجه الکفاله

مطابق ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری متهم یا کفیل می توانند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند

راه های ارتباطی با وکلای موسسه

موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید وکیل در اهواز با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *