logo site

مرخصی زندانیان و 3 شرط مهم آن

آنچه در این مقاله میخوانید

مرخصی زندانیان

“حمایت حقوقی قوی در لحظات حساس”

اگر در مواجهه با اتهامات کیفری هستید ، وکیل در اهواز و تیم وکلای موسسه حقوقی دادگران عدالتخواه امید آماده است تا از حقوق شما  محافظت کند. تجربه ما در زمینه قوانین کیفری و رویکرد حقوقی دقیق، به ما امکان می‌دهد تا به شما درباره حقوق و مسائل مربوط به این زمینه راهنمایی کنیم.

مرخصی زندانیان

مرخصی زندانیان براساس ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک ماده 13 دستورالعمل کاهش زندانیان، قابل اعطا است. طبق این مقررات، دادستان ها و روسای حوزه‌های قضایی می‌توانند با رعایت ماده فوق و معیارهای مقرر در آیین‌نامه اجرایی سازمان، در صورت لزوم اقدام به اعطای مرخصی نمایند.

مدت مرخصی زندانیان

در صورتی که یک زندانی شرایط تعلیق را نداشته باشد، برای مرخصی نیاز به انقضای حد نصاب دارد. طبق تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری، زمان لازم برای تعلیق مرخصی پس از تحمل یک سوم از مجازات مندرج در حکم، هر چهار ماه یکبار حداکثر 5 روز است.

اما اگر زندانی شرایط تعلیق اجرای مجازات را داشته باشد، بدون نیاز به انقضای حد نصاب، هر ماه 3 روز مرخصی دریافت می‌کند. 

قانونگذار در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری، مواردی مانند بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول، همسر و فرزندان را به تشخیص دادستان، حداکثر تا پنج روز مرخصی مجاز در نظر گرفته است. اعطای مرخصی در این موارد ضروری است و تعیین مدت آن به عهده دادستان است. در مورد زندانیان مالی نیز، تعیین مرخصی به دست دادستان بوده و معمولاً برای آن‌ها هفته‌ای یک بار مرخصی تعیین می‌شود. با اخذ رضایت و پرداخت محکوم به همه یا برخی از محکومین، این مرخصی تمدید می‌شود.

بیشتر بخوانید : تاثیر توبه مجرم

شرایط لازم برای دریافت مرخصی از زندان

✍️ برای دریافت مرخصی از زندان، شرایط لازم عبارتند از:

1️⃣ سپردن تامین مناسب به عنوان ضمانت: طبق ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری، در سرپرستی و تعهد طرفین قرارداد، قانونگذار مشروط به سپردن تامین مناسب توسط زندانی برای دریافت مرخصی قرار داده است. 

2️⃣ مرخصی برای زندانیان محکوم به حبس درجه هفت و هشت و زمان باقیمانده محکومیت آن‌ها کمتر از چهار ماه است.

3️⃣ انتقال به مرخصی توسط قاضی اجرای احکام: قاضی اجرای احکام یا قاضی ناظر زندان (اگر وظیفه نظارت بر زندان به عهده قاضی ناظر زندان باشد) با صدور یکی از قرارهای تامین کیفری (مطابق بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده 14 دستورالعمل کاهش زندانیان)، به تشخیص قانونی، زندانیان را به مرخصی اعزام می‌کند. در این مورد، استفاده از وثیقه یا کفیل که در پرونده اجرای احکام موجود باشد، ممکن است توسط قاضی ناظر زندان برای اعطای مرخصی در نظر گرفته شود.

در ضمن، باید توجه داشت که ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری بر روی موضوع وثیقه تأکید داشته و تعیین تأمین مالی به همراه شروع اجرای حبس صورت می‌گیرد. بنابراین، در این حالت، مسئولیت وثیقه‌گذار یا کفیل منتفی می‌شود و نمی‌توان مجدداً مسئولیتی را به آنها نسبت داد

“ما در کنار شما در هر مرحله”

از مرحله تحقیقات اولیه تا دفاع در دادگاه، تیم وکلای ما همواره در کنار شما خواهد بود. ما از شما گوش می‌دهیم، شما را راهنمایی می‌کنیم و همه تلاش خود را برای حفظ حقوق شما انجام می‌دهیم.

عواقب غیبت زندانیان

در مواردی که زندانی مرتکب غیبت می‌شود و وثیقه یا وجه الکفاله قرار است ضبط شود، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده 230 آن، باید رعایت شود. 

اگر وثیقه یا وجه الکفاله ضبط شود، پرداخت محکوم به (به طوری که شامل محکومیت مالی یا خسارت ناشی از جرم باشد) می‌تواند از مبلغ ضبط شده صورت گیرد. این امر به دلیل عدم وجود قواعد مستقلی در مورد تامین در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری است و وابسته به قوانین عمومی این آیین‌نامه خواهد بود. 

به عبارت دیگر، استفاده از مقررات مربوط به ضبط وثیقه یا وجه الکفاله در قانون آیین دادرسی کیفری در مورد زندانیان مرتکب غیبت می‌تواند صورت پذیرد و پرداخت محکوم به (به هر نحو که محکومیت مالی یا خسارت ناشی از جرم باشد) از مبلغ ضبط شده امکان پذیر است.

مدت مرخصی زندانیان

به چه محکومانی مرخصی داده نمی شود؟

– محکومان جرایم سرقت مسلحانه، کیف زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه 

و یا عمده مواد مخدر و روان‌گردان ‌ها. محکومان دارای سه فقره سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم. محکومانی که به شرارت مشهورند. 

– محکومان به قصاص و اعدام

شرایط تمدید زندانیان برای مرخصی

طبق تبصره 3 ماده 520 قانون مجازات اسلامی، اگر زندانی در زمان مرخصی اقدامی انجام دهد که در جلب رضایت شاکی موثر باشد، می‌تواند علاوه بر مرخصی اصلی، یکبار دیگر و حداکثر به مدت 7 روز از مرخصی استفاده کند.

 همچنین، در صورتی که زندانی بتواند بخشی از خسارت شاکی را جبران کند یا رضایت او را جلب کند، مرخصی برای یکبار دیگر و به مدت 7 روز تمدید می‌شود.

 در مورد مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار نسبت به ایام مرخصی، آنها مسئولیت مطلق دارند و در صورتی که زمان تمدید مرخصی را بنیه کفایت تأمین نکردند، می‌توانند با تحویل دادن زندانی، مسئولیت خود را سلب کنند.

 برای دفع هرگونه ابهام، مناسب است که در تعهد کفیل، به بحث تمدید مرخصی اشاره شود

ماده قانونی مرتبط با مرخصی زندانیان

ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری « محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند.

 در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به‌ موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 تبصره ۱: در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

 تبصره ۲: اعزام متهمان بازداشت‌شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است. 

تبصره ٣: در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی می‌تواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی می‌تواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. 

در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک‌بار دیگر به مدت هفت روز تمدید می‌شود. 

تبصره ۴: محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

 تبصره ۵: رییس قوه قضاییه می‌تواند به مناسبت های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند. 

تبصره ۶: مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به‌ طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره ‌های آن خارج است».

راه های ارتباطی با وکلای موسسه

موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید وکیل در اهواز با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *