logo site
شرایط لازم برای ازدواج مجدد

ازدواج مجدد ؟؟ شرایط ان

منظور از ازدواج مجدد در قانون حمایت خانواده هم ازدواج دائم می باشد هم موقت زیرا قانون این شرایط را به نوع خاصی از ازدواج محدود نکرده است. حال اگر مردی …

توضیحات بیشتر »