logo site

جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر

آنچه در این مقاله میخوانید

جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر

“حمایت حقوقی قوی در لحظات حساس”

اگر در مواجهه با اتهامات کیفری هستید ، وکیل در اهواز و تیم وکلای موسسه حقوقی دادگران عدالتخواه امید آماده است تا از حقوق شما  محافظت کند. تجربه ما در زمینه قوانین کیفری و رویکرد حقوقی دقیق، به ما امکان می‌دهد تا به شما درباره حقوق و مسائل مربوط به این زمینه راهنمایی کنیم.

جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر

سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر به وجود رابطه امانت قراردادی بین طرفین و عمل نوشتن متقلبانه یا خلاف توافق در یک سند یا نوشته اشاره دارد. 

این جرم زمانی تحقق می‌یابد که شخصی سند یا کاغذی را با امضا یا مهر خود به فرد دیگری می‌دهد و از او درخواست می‌کند که متن مشخص و معلومی را در آن سند بنویسد، اما فرد مقابل خلاف قرار بینشان متن و مواردی را به سود خود وارد سند می‌کند و موجب ضرر و زیان و خسارت برای فرد صاحب امضا می‌شود.

تحقق جرم

برای تحقق جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر، شرایط زیر باید برقرار باشد: 

رابطه امانت قراردادی: بین طرف صاحب امضا یا مهر و فردی که سند را نوشته و تحویل گرفته است، باید یک رابطه امانت قراردادی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، طرف نویسنده باید در حال اجرای وظیفه مشخص و قانونی باشد و فرد صاحب امضا باید به او اعتماد کند که متن مورد نظر را به درستی در سند وارد می‌کند.

 نوشتن متقلبانه یا خلاف توافق: فرد نویسنده باید با قصد تقلب یا خلاف توافق، متنی را در سند یا نوشته وارد کند که با توافق قبلی صاحب امضا یا مهر در تضاد است و منجر به ضرر و زیان و خسارت برای صاحب امضا می‌شود. اگر این دو شرط در یک اقدام متقلبانه برآورده شوند، سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر واقع می‌شود. این جرم در بسیاری از سیستم‌های حقوقی به عنوان یک جرم قابل تعقیب تلقی می‌شود و با مجازات‌های مختلفی همچون جرم زندانی مجازات می‌شود.

ارکان‌ تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضاء یا سفید مهر

 بر اساس قوانین مجازات اسلامی، عناصر تشکیل‌دهنده جرم سوء استفاده از سفید امضا عبارتند از: 

1. عنصر قانونی:هر کسی که از سفید امضائی که به او سپرده شده است یا به هر طریقی بدست آورده، سوء استفاده کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

 2. عنصر مادی: عنصر مادی جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر شامل تغییر مندرجات و نوشتن مطالب تعهد آور بر خلاف توافق طرفین است. این عمل موجب ورود خسارت به فرد صاحب امضا می‌شود و خسارت برگرفته از مطالب تعهد آور است.

 3. عنصر معنوی: عنصر معنوی جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر زمانی محقق می‌شود که فرد با سوءنیت و قصد ایراد خسارت به فرد صاحب امضا، عمداً مطالب تعهد آور غیر از موارد توافق شده را بر روی سند سفید امضا می‌نویسد. 

 

مجازات

مجازات جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر بر اساس قوانین مجازات اسلامی به شرح زیر است:

 قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399: 

– مجازات: یک تا سه سال حبس.

 بعد از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399: 

– مجازات: شش ماه تا یک سال و شش ماه حبس.

 بر اساس قوانین مجازات اسلامی، عناصر تشکیل‌دهنده جرم سوء استفاده از سفید امضا عبارتند از: 

1. عنصر قانونی:هر کسی که از سفید امضائی که به او سپرده شده است یا به هر طریقی بدست آورده، سوء استفاده کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

 2. عنصر مادی: عنصر مادی جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر شامل تغییر مندرجات و نوشتن مطالب تعهد آور بر خلاف توافق طرفین است. این عمل موجب ورود خسارت به فرد صاحب امضا می‌شود و خسارت برگرفته از مطالب تعهد آور است.

 3. عنصر معنوی: عنصر معنوی جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر زمانی محقق می‌شود که فرد با سوءنیت و قصد ایراد خسارت به فرد صاحب امضا، عمداً مطالب تعهد آور غیر از موارد توافق شده را بر روی سند سفید امضا می‌نویسد. 

 

آیا جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا قابل گذشت است؟

بله، در حال حاضر با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر قابل گذشت است.

 این به این معنی است که برای شروع تعقیب و اجرای مجازات، نیاز به شکایت شاکی و رضایت او می‌باشد. در غیر این صورت، مقامات قانونی نمی‌توانند به صورت خودجوش اقدام به تعقیب و مجازات مرتکب جرم کنند. به عبارت دیگر، اگر شاکی شکایت نکند و رضایت خود را ندهد، تعقیب و اجرای مجازات بر روی مرتکب جرم صورت نمی‌گیرد.

“ما در کنار شما در هر مرحله”

از مرحله تحقیقات اولیه تا دفاع در دادگاه، تیم وکلای ما همواره در کنار شما خواهد بود. ما از شما گوش می‌دهیم، شما را راهنمایی می‌کنیم و همه تلاش خود را برای حفظ حقوق شما انجام می‌دهیم.

تفاوت جرم سوء استفاده از سفید امضا با خیانت در امانت

تفاوت اصلی بین جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر و جرم خیانت در امانت در این است که در جرم خیانت در امانت، عنصر سپردن اموال یا موضوع مورد اعتماد به فرد متهم، یکی از عناصر اساسی جرم است. 

به عبارت دیگر، برای اثبات جرم خیانت در امانت، لازم است که فرد متهم به عنوان مامور امانت‌داری موضوعی را از طرف دیگری دریافت کرده و به تعهدات قانونی خود عمل نکند و از اموال یا موضوع موضوع اعتماد سوء استفاده کند. 

از سوی دیگر، در جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر، عنصر سپردن ملاک اصلی برای تحقق جرم نیست. در این جرم، فرد می‌تواند به هر وسیله دیگری اطلاعات سفید امضا یا سفید مهر را بدست آورده و از آنها به نحوی سوء استفاده کند. این شامل تغییر مندرجات، نوشتن مطالب تعهد آور بر خلاف توافق و سوء استفاده از این اطلاعات است. 

بنابراین، در جرم خیانت در امانت عنصر سپردن اموال یا موضوع به فرد متهم اساسی است، در حالی که در جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر، عنصر سپردن ملاک اصلی نیست و مرتکب می‌تواند به هر وسیله دیگری به اطلاعات سفید امضا یا سفید مهر دسترسی پیدا کند و از آنها سوء استفاده کند.

جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر

مصادیق رفتار مجرمانه جرم سوء استفاده از سفید امضا

در مواردی که فردی مغایر با توافقات قبلی عمل کند و از سفید امضا یا سفید مهر سوء استفاده کند، او می‌تواند مرتکب جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر شود. این شامل موارد زیر می‌شود:

تغییر مطالب سند: اگر فردی متن یک سند را در تناقض با توافقات قبلی تغییر دهد و بر خلاف آنچه باید در سند سفید دارای امضا نوشته شود، عمل کند، مرتکب جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر است.

تغییر مبلغ: اگر فردی مبلغ مورد توافق در سند سفید را تغییر دهد و به طور ناقص یا غیرقانونی مبلغی را در سند درج کند، مرتکب جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر است. به عنوان مثال، در فاکتور مشتری، اگر فردی جای قیمت را خالی گذاشته و مبلغی غیر از مبلغ توافق شده را در سند درج کند، این عمل به عنوان سوء استفاده از سفید امضا محسوب می‌شود.

سوء استفاده از سفید امضا به درخواست دیگری: در برخی موارد، فردی می‌تواند به درخواست فرد دیگری محتویاتی را به ضرر خودش به بالای امضا قید کند و سپس آن سند را به فرد دیگری بدهد تا با آگاهی از سوء استفاده، ضرر ببیند. در این حالت، هر دو نفر (فردی که قید را قرار داده است و فردی که با آگاهی از آن سوء استفاده می‌کند) ممکن است مرتکب جرم سوء استفاده از سفید امضا شده باشند.

در همه این موارد، استفاده نادرست و سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر به عنوان ابزار جهت تغییر مطالب، مبالغ یا ایجاد تقلب در سند، مشکلات قانونی و جرمی را ایجاد می‌کند.

دلایل اثبات جرم سوء استفاده از سفید امضا

در صورتی که جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر مورد بررسی قرار گیرد، برای اثبات این جرم، عوامل زیر معمولاً به عنوان دلایل و ادله مورد استفاده قرار می‌گیرند:

 1. سفید بودن سند: برای اثبات جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر، ابتدا باید سفید بودن سند مورد بررسی ثابت شود. به عبارت دیگر، باید اثبات شود که سند مورد نظر به طور کامل تنظیم نشده است ولی دارای مهر یا امضا است. این می‌تواند توسط کارشناس خط یا افراد متخصصی که در این زمینه تخصص دارند، انجام شود. 

2. شواهد و مدارک: ارائه شواهد و مدارک مستند بر سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر در سند مورد بررسی، نقش مهمی در اثبات جرم دارد. این مدارک می‌توانند شامل اسناد دیگر، مکاتبات، فاکتورها، قراردادها و هر نوع شواهدی باشند که نشان دهنده سوء استفاده و تغییر در سند مورد بررسی است. 

3. شهادت شهود: شهادت افرادی که شاهد یا مطلع از سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر هستند، می‌تواند به عنوان ادله مورد استفاده قرار گیرد. با استدعای این افراد به دادگاه و شنیده کردن شهادت‌هایشان، می‌توان اطلاعات مفیدی درباره جرم را بدست آورد. 

به طور کلی، برای اثبات جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر، نیاز به ترکیب مدارک مستند و شواهدی است که نشان دهنده نقض توافقات قبلی، تغییر در سند و سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر باشند.

راه های ارتباطی با وکلای موسسه

موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید وکیل در اهواز با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *